KANUN VE YÖNETMELİKLER
•  Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
•  87-12028 sayılı tüzük
•  Alt İşverenlik Yönetmeliği
•  Gürültü Kontrol Yönetmeliği
•  Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi
•  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
•  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
•  İş Kanunu
•  Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun
•  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
•  Sivil Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirme Yönetmeliği
•  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
•  Maden Kanunu
•  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
•  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
•  Maden ve Taşocakları işletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik
•  Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
•  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
•  Patlayıcı Maddelerin Yok Edilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
•  Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
•  Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

ADR ( TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI)
•  Araç Şoförleri Eğitim Yönergesi
•  İşaretler
•  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
•  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

•  Ateşleme Yöntemleri
•  Delgi Hataları
•  Delme Patlatma İyileştirme Çalışmaları
•  Emniyetli Patlatma
•  Kazalar
•  Patlayıcı Madde Çeşitleri
•  Patlayıcı Madde Seçimi
•  Basamak Patlatmalarında Noneldet Elektriksiz Kapsüller
•  Kentsel Dönüşüm - Yıkım
•  Açık Ocak Patlatma Prensipleri